welcome to DeadSquad
German English Czech
12.04.2017, 22:11
offline Roc
Administrator

3 Posts
registered: 07.04.2017

Základné pravidlá fóra:

- Je zakázané spamovanie všeobecne (používanie capslocku, spamovanie smajlíkmi, rovnakým textom,...).

- Je zakázaná akákoľvek propagácia warezu.

- Je zakázané prílišné odbočovanie z hlavného predmetu témy (k tomu slouží off-topic).

- Je zakázané podporovať v témach, prípadne v ShoutBoxe akékoľvek sabotovanie alebo bezdôvodné zosmiešňovanie celého portálu, prípadne akýchkoľvek jeho oficiálnych častí.

- Je zakázané urážanie členov fóra, členov vedenia portálu, členov Ds klanu, prílišná vulgárna diskusia, drzé chovanie.

- Je zakázané používanie vulgárnych, alebo urážajúcich nickov, vydávanie sa za iného hráča, administrátora, moderátora či člena Ds clanu.

- Je zakázaný double posting, (2 príspevky za sebou od rovnakého užívateľa) je nutné používať edit.

- Je zakázané používanie citácie, pokiaľ odpovedáte na posledný príspevok v téme.

- Je nutné zakladať témy v správnych sekciách a čo najpresnejšie a najvýstižnejšie charakterizovať ich obsah.

- Pred založením témy je nutné ubezpečiť sa, že predmet témy, problému alebo otázky sa vo fóre ešte neriešil. Ak áno, pokiaľ to situácia dovoľuje, treba reagovať v príslušnej téme a nezakladať novú.

=> Porušenie týchto pravidiel se môže trestať rôznymi spôsobmi podľa toho, ako administrátor či moderátor uzná za vhodné. Voči rozhodnutiam administrátorov a moderátorov je možné podať námietku alebo sťažnosť. Ak však táto bude vyhodnotená ako neopodstatnená, je zakázané ďalšie spochybňovanie rozhodnutí vedenia Deadsquad.